Om oss

_

De grekiska gudarna var många till antalet och hade olika mängder makt.
Ofta talas det om 12 stolar i gudarnas boning,
där de ibland samlades för att hålla rådslag.
De första gudarna var nästan alla barn till titanerna. Gudarnas härskare, Zeus,
och hans hov höll till på berget Olympen.
Andra gudar drev omkring mellan himmel och jord och andra, som Dionysos och Pan, föredrog att leva bland människorna.

Grekerna byggde tempel åt sina gudar och varje stad hade sin egen skyddsgud.
Till exempel dyrkade man i staden Aten främst vishetens gudinna Athena.
Man tillbad gudarna i religiösa sammanslutningar som kallades kulter.
Varje gud hade sin egen kult,
som formades efter vad den guden stod för och vilken typ av personlighet hen hade.

De flesta av gudarna var odödliga,
men man kan se i sagorna hur de ändå råkar illa ut ibland och kan bli allvarligt skadade.
Gudarna hade inte blod i sina ådror utan en mystisk mineral som kallades ikor.
De åt och drack en särskild föda kallad ambrosia för att hålla sig evigt unga.
När de besökte människorna förklädde de sig till vanliga män och kvinnor,
eller till djur. Det kunde vara farligt för en människa att se en gud i dess rätta form.

Gudarna hade många kärlekshistorier,
både med varandra och andra varelser som människor och naturvä- sen.
Avkomman av en sådan kärlek blev själv en gud,
eller åtminstone en mycket märklig människa.
Många berömda hjältar är söner till gudar.